Kontakt Strona główna
MENU
O nas Oferta Cennik Kontakt
ADRES
ul. Rudnickiego 10A lok. 2
(domofon 302)
01-858 Warszawa
TELEFON
Tel. /fax: 22 401 38 52
Tel. 663 799 798
Tel. 792 992 099
E-MAIL
Cennik
Sposób rozliczania z US Liczba dokumentów Cena netto
Ryczałt Ewidencjonowany Bez VAT dowolna 120,00 zł
z VAT 0 – 20 dok. 150,00 zł
21 – 50 dok. 200,00 zł
51 – 100 dok. 250,00 zł
101 – 150 dok. 350,00 zł
151 – 200 dok. 400,00 zł
pow. 200 dok. 1,50 /1 dok.
Księga Przychodów i Rozchodów z VAT 0 – 20 dok. 180,00 zł
21 – 50 dok. 260,00 zł
51 – 100 dok. 380,00 zł
101 – 150 dok. 430,00 zł
151 – 200 dok. 480,00 zł
201 – 250 dok. 530,00 zł
pow. 250 dok. 1,00 /1 dok.
Księgi Handlowe z VAT 0 – 5 dok. 600,00 zł
6 – 20 dok. 800,00 zł
21 – 50 dok. 1.000,00 zł
51 – 100 dok. 1 500,00 zł
101 – 150 dok. 2 100,00 zł
151 – 200 dok. 2 600,00 zł
201 – 230 dok. 3 000,00 zł
pow. 230 dok. 2,00 /1 dekret
Księgi Handlowe WB do 10 stron 10,00 zł
Ceny usług dodatkowych:
Wykonanie korekty deklaracji z przyczyn leżących po stronie Zlecającego 50,00 zł
Rozliczenia WDT, WNT 1 – 10 dok. 30,00 zł / 1 dok.
pow. 10 dok. ustalane indywidualnie
Obsługa płacowa (bez akt osobowych) do 10 prac. 30,00 zł
do 30 prac. 35,00 zł
pow. 30 prac. ustalane indywidualnie
Obsługa kadrowo-płacowa (z aktami osobowymi) do 10 prac. 50,00 zł
do 30 prac. 40,00 zł
pow. 30 prac. ustalane indywidualnie
   
   
Ustne konsultacje księgowe 100,00 zł/ h
Umowy cywilno – prawne 15,00 / 1 umowa
Wypełnianie wniosków, deklaracji, formularzy nie wynikających z umowy (w zależności od nakładu pracy) od 50,00 zł
Rejestracja w KRS od 500,00 zł
Wysyłanie potwierdzenia sald i not korygujacych oraz innej korespondencji w imieniu Zlecającego 5,00 zł/ szt.
Założenie spółki – konsultacje od 100,00zł/h
Wyprowadzanie zaległości od 100,00 zł
Roczne zeznania podatkowe osób fizycznych od 40,00 zł

Copyright gogler.pl 2013