Kontakt Strona główna
MENU
O nas Oferta Usługi dodatkowe Dotacje Cennik Strefa klienta Kontakt
ADRES
ul. Rudnickiego 10A lok. 2
(domofon 302)
01-858 Warszawa
TELEFON
Tel. /fax: 22 401 38 52
Tel. 663 799 798
Tel. 792 992 099
E-MAIL
FORMULARZ
Dotacje

CHCESZ ZATRUDNIĆ NOWEGO PRACOWNIKA SKORZYSTAJ Z DOTACJI

Obowiązująca od dnia 01.06.2004r. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U.nr 99, poz. 1001. z 2004r.) wprowadziła obok już istniejących, nowe formy wsparcia dla pracodawców zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy. Obecnie pracodawcy mogą korzystać min: z takich instrumentów rynku pracy jak:

Prace interwencyjne- pracodawca otrzymuje zwrot kosztów średnio 600zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy

Do prac interwencyjnych mogą być skierowani bezrobotni w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

  • bezrobotni do 25 roku życia
  • bezrobotni długotrwale
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia
  • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych
  • bezrobotni samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia
  • bezrobotni niepełnosprawni


Pracodawca może być organizatorem prac interwencyjnych, jeżeli:

  • w okresie ostatnich 12 miesięcy, liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat u niego pracowników nie uległa zmniejszeniu
  • nie zalega z opłatami ZUS i US
  • nie jest w stanie likwidacji lub upadłości
  • podstawą działalności gospodarczej nie jest transport, przemysł stoczniowy lub górniczy.
Copyright gogler.pl 2013