Kontakt Strona główna
MENU
O nas Oferta Cennik Kontakt
ADRES
ul. Kochanowskiego 49
01-864 Warszawa
TELEFON
Tel. 663 799 798
Tel. 792 992 099
E-MAIL
Cennik
Sposób rozliczania z US Liczba dokumentów Cena netto
Księga Przychodów i Rozchodów z VAT 0 – 20 dok. 220,00 zł
21 – 50 dok. 320,00 zł
51 – 100 dok. 440,00 zł
101 – 150 dok. 500,00 zł
151 – 200 dok. 550,00 zł
201 – 250 dok. 600,00 zł
pow. 250 dok. 3,00 /1 dok.
Księgi Handlowe   ustalane indywidualnie         
 
 
 od 900,00 zł
 
 
 
 
Księgi Handlowe WB do 10 stron 10,00 zł
Ceny usług dodatkowych:
Wykonanie korekty deklaracji z przyczyn leżących po stronie Zlecającego 50,00 zł
Rozliczenia WDT, WNT 1 – 10 dok. 40,00 zł / 1 dok.
pow. 10 dok. ustalane indywidualnie
Obsługa płacowa (bez akt osobowych) do 10 prac. 40,00 zł
do 30 prac. 30,00 zł
pow. 30 prac. ustalane indywidualnie
Obsługa kadrowo-płacowa (z aktami osobowymi) do 10 prac. 50,00 zł
do 30 prac. 40,00 zł
pow. 30 prac. ustalane indywidualnie
   
   
Ustne konsultacje księgowe 100,00 zł/ h
Umowy cywilno – prawne 25,00 / 1 umowa
Wypełnianie wniosków, deklaracji, formularzy nie wynikających z umowy (w zależności od nakładu pracy) od 50,00 zł
Rejestracja w KRS od 500,00 zł
Wysyłanie potwierdzenia sald i not korygujacych oraz innej korespondencji w imieniu Zlecającego 5,00 zł/ szt.
Założenie spółki – konsultacje od 100,00zł/h
Wyprowadzanie zaległości od 100,00 zł
Roczne zeznania podatkowe osób fizycznych od 50,00 zł

Copyright gogler.pl 2013