Kontakt Strona główna
MENU
O nas Oferta Cennik Kontakt
ADRES
ul. Kochanowskiego 49
01-864 Warszawa
TELEFON
Tel. 663 799 798
Tel. 792 992 099
E-MAIL
Cennik
Sposób rozliczania z US Liczba dokumentów Cena netto
Księga Przychodów i Rozchodów z VAT 0 – 20 dok. 320,00 zł
21 – 30 dok.

380,00 zł

31 – 40 dok. 450,00 zł
41 – 50 dok. 520,00 zł
51 – 100 dok. 720,00 zł
pow. 100 dok. 6,50 /1 dok.
Księgi Handlowe   ustalane indywidualnie       
  od 600,00 zł      
 
Deklaracja ZUS DRA 1 szt.  50,00 zł
Księgi Handlowe WB    100,00 zł
Ceny usług dodatkowych:
Sporządzenie deklaracji VAT-REF  100,00 zł + 5,00 zł/1 poz.
Wykonanie korekty deklaracji z przyczyn leżących po stronie Zlecającego  50,00 zł
Rozliczenia WDT, WNT 1 – 10 dok.  60,00 zł / 1 dok.
pow. 10 dok.  ustalane indywidualnie
Obsługa płacowa (bez akt osobowych) 1 pracownik  50,00 zł
Obsługa kadrowo-płacowa (z aktami osobowymi) 1 pracownik  65,00 zł
Sporządzenie zeznania rocznego z działalności gospodarczej  100,00 zł
Rozliczenie roczne składek na ubezpieczenie zdrowotne  100,00 zł
Obsługa składek z tytułu PPK  30,00 zł/os. /mc
Rozliczenie PIT przychodów z obrotu kryptowalutami  350,00 zł
Konsultacje księgowe  200,00 zł/ h
Umowy cywilno – prawne  40,00 / 1 umowa
Wypełnianie wniosków, deklaracji, formularzy nie wynikających z umowy (w zależności od nakładu pracy)  od 100,00 zł
Rejestracja w KRS  od 500,00 zł
Wyprowadzanie zaległości  od 150,00 zł
Roczne zeznania podatkowe osób fizycznych  od 150,00 zł

Copyright gogler.pl 2013